RAKLAPOS ÁLLVÁNYOK
Felhasználásuk: raktárak, üzemek, csarnokok berendezéséhez.
Felületi kialakításuk: horganyzott vagy festett kivitelü lehet.
. a. Soros állványrendszer:

Raklapon tárolt termékek raktározási
rendszere, amennyiben követelmény,
hogy minden rakomány azonnal elér-
hetö legyen.
A szimpla és iker állványokra, targon
ca emeli a rakatokat. Tervezéskor, a
targonca emelési magasságát, fordulá-si sugarát és terhelhetöségét kell figyelembe venni. A tárolt EUR rakla-
pokhoz, elhelyezéstöl függöen, 800
vagy 1000mm széles keret tartozik.
A rendszer keretekböl, gerendákból
és kiegészítökböl épül fel. A keretek
csavar kötésüek, így könnyen cserél-
hetök.