KAROS ÁLLVÁNYOK
Felhasználásuk: raktárak, üzemek, csarnokok berendezéséhez.
Felületi kialakításuk: horganyzott vagy festett kivitel? lehet.
. Szálanyagok (csövek, rudak, idomacélok) és hosszú, keskeny táblák (polikarbonát, farostlemez, fémlemez) tárolására alkalmas. Az állványszerkezet keretekböl, konzolokból, talpgerendákból és
merevítö- ill. kötöelemekböl áll. A helyszínen csavarkötéssel összeállított szerkezet, könnyen átte-
lepíthetö. Egy- és kétoldalas kialakítású lehet, a tervezéstöl függöen. A vízszintes konzolok távol-
ságát, a tárolt anyag mérete és tömege, míg a legfelsö konzol helyét, az alkalmazott targonca eme-
lési magassága határozza meg.