POLCOS ÁLLVÁNYOK
. 3.Galériás polcos állványok:

Nagy belmagasságú raktárak, függö-
leges irányú tagolására alkalmas.
Ezzel a megoldással kis alapterületen,
jelentös mennyiségü irat, doboz tárol-
ható. A szintek között, szerelt lépcsö
biztosítja a kapcsolatot. A rendszer itt
is acélprofilokból, acélpolcokból és kö-
töelemekböl épül fel, de kiegészül a
galéria járófelületét hordó profil geren-
dákkal, valamint hossz- és keresztirá-
nyú merevítö elemekkel.
A járófelület, mely az állványsorok
között, azokra támaszkodva helyez-
kedik el, lehet tömör natúr 38 mm vas-
tag pozdorja, vagy acélrács.
Az elöbbi elönye, hogy a világítás is
rászerelhetö, az utóbbi viszont teljes magasságban átlátható.